عمليات ،نصب و راه¬اندازی واخذ تاییدیه استاندارد آسانسورهای بلوک A3
شرکت پتروشیمی ایلام در نظر دارد به منظور عمليات خرید ،نصب و راه¬اندازی و اخذ تاییدیه استاندارد آسانسورهای ژوئن شرقی وغربی بلوک A3 منازل مسکونی شرکت پتروشیمی ایلام به صورت مقطوع به شرح ذیل اقدام نمایند. لذا مستدعی است آن شرکت محترم نسبت به مطالعه دق...
یکشنبه، 09 بهمن 1401 - 17:02
عملیات اجرای شبکه فاضلاب بلوک های تیپ B و هدایت به فاضلاب شهری
شرکت پتروشیمی ایلام در نظر دارد به منظور عملیات اجرای شبکه فاضلاب بلوک های تیپ B منازل مسکونی و هدایت به فاضلاب شهری بر اساس فهرست بهای شبکه جمع آوری فاضلاب سال 1401 به شرح ذیل اقدام نمایند. لذا مستدعی است آن شرکت محترم نسبت به مطالعه دقیق اسناد ذ...
دوشنبه، 19 دی 1401 - 15:03
عمليات  تهيه و نصب دو دستگاه آسانسور بلوك B1  منازل مسكوني پتروشيمي ايلام
شركت پتروشيمي ايلام در نظر دارد نسبت به واگذاري عمليات تهيه و نصب دو دستگاه آسانسور بلوك B1 منازل مسكوني پتروشيمي ايلام بر اساس مشخصات فني اعلام شده اقدام نمايد
ﺳﻪشنبه، 03 آبان 1401 - 13:37
عمليات  ابنیه تکمیل  پارکینگ طبقه همکف و زیر زمین  بلوک A3
شرکت پتروشیمی ایلام در نظر دارد نسبت به واگذاری عمليات ابنیه تکمیل پارکینگ طبقه همکف و زیر زمین بلوک A3 منازل مسکونی شرکت پتروشیمی ایلام بر اساس فهرست بها اقدام نماید
دوشنبه، 25 مهر 1401 - 13:20
انجام پروژه اجرای لوله مسی کولر گازی(اسپلیت ها) 42 واحدی بلوک3 A منازل مسکونی شرکت پتروشیمی ایلام
شرکت پتروشیمی ایلام در نظر دارد به منظور انجام پروژه اجرای لوله مسی کولر گازی(اسپلیت ها) 42 واحدی بلوک3 A منازل مسکونی شرکت پتروشیمی ایلام به صورت استعلام به شرح ذیل اقدام نمایند. لذا مستدعی است آن شرکت محترم نسبت به مطالعه دقیق اسناد ذیل و ارائه پی...
ﺳﻪشنبه، 04 مرداد 1401 - 10:05
انجام پروژه اجرای لوله مسی کولر گازی(اسپلیت ها) 28 واحدی بلوک1 B منازل مسکونی شرکت پتروشیمی ایلام
شرکت پتروشیمی ایلام در نظر دارد به منظور انجام پروژه اجرای لوله مسی کولر گازی(اسپلیت ها) 28 واحدی بلوک1 B منازل مسکونی شرکت پتروشیمی ایلام به صورت استعلام به شرح ذیل اقدام نمایند. لذا مستدعی است آن شرکت محترم نسبت به مطالعه دقیق اسناد ذیل و ارائه پی...
ﺳﻪشنبه، 04 مرداد 1401 - 10:03
انجام عملیات طراحی واجرای پروژه لوله کشی گاز   42 واحدی بلوکA3 مجتمع مسکونی شرکت پتروشیمی ایلام
شرکت پتروشیمی ایلام در نظر دارد به منظور انجام پروژه لوله کشی گاز 42 واحدی بلوک2 A مجتمع مسکونی شرکت پتروشیمی ایلام به صورت استعلام به شرح ذیل اقدام نمایند. لذا مستدعی است آن شرکت محترم نسبت به مطالعه دقیق اسناد ذیل و ارائه پیشنهاد قیمت در زمان مقرر...
ﺳﻪشنبه، 04 مرداد 1401 - 10:01
انجام عملیات طراحی واجرای پروژه لوله کشی گاز   42 واحدی بلوکB1 مجتمع مسکونی شرکت پتروشیمی ایلام
شرکت پتروشیمی ایلام در نظر دارد به منظور انجام پروژه لوله کشی گاز 42 واحدی بلوکB1 مجتمع مسکونی شرکت پتروشیمی ایلام به صورت استعلام به شرح ذیل اقدام نمایند. لذا مستدعی است آن شرکت محترم نسبت به مطالعه دقیق اسناد ذیل و ارائه پیشنهاد قیمت در زمان مقرر ...
ﺳﻪشنبه، 04 مرداد 1401 - 09:57
عمليات تعمیر و رفع نواقصات کامل کارهای برقی بلوکهای B1,B2,B3 منازل مسکونی شرکت پتروشیمی ایلام
شرکت پتروشیمی ایلام در نظر دارد واگذاری عمليات تعمیر و رفع نواقصات کامل کارهای برقی بلوکهای B1,B2,B3 منازل مسکونی شرکت پتروشیمی ایلام را از طریق استعلام عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
دوشنبه، 13 تیر 1401 - 16:31
عمليات تعمیر و رفع نواقصات کامل کارهای برقی بلوک A3 منازل مسکونی شرکت پتروشیمی ایلام
شرکت پتروشیمی ایلام در نظر دارد واگذاری عمليات تعمیر و رفع نواقصات کامل کارهای برقی بلوک A3 منازل مسکونی شرکت پتروشیمی ایلام را از طریق استعلام عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
دوشنبه، 13 تیر 1401 - 16:30
صفحه 1 از 3ابتدا   قبلی   [1]  2  3  بعدی   انتها