فروش هگزان ضایعاتی و الیگومر مطابق شرح و مشخصات مندرج در اسناد مزایده

شركت پتروشيمي ایلام در نظر دارد هگزان ضایعاتی و الیگومر خود را به شرح جدول ذیل و طبق مشخصات مندرج در اسناد مزایده در قالب مزایده عمومی بفروش برساند.

فروش هگزان ضایعاتی و الیگومر مطابق شرح و مشخصات مندرج در اسناد مزایده
آگهی تجدید مزايده عمومی فروش هگزان ضایعاتی و الیگومر مطابق شرح و مشخصات مندرج در اسناد مزایده

شركت پتروشيمي ایلام در نظر دارد هگزان ضایعاتی و الیگومر خود را به شرح جدول ذیل و طبق مشخصات مندرج در اسناد مزایده در قالب مزایده عمومی بفروش برساند

 آگهی تجدید مزايده عمومی فروش هگزان ضایعاتی و الیگومر مطابق شرح و مشخصات مندرج در اسناد مزایده
فروش هگزان ضایعاتی و الیگومر مطابق شرح و مشخصات مندرج در اسناد مزایده (تجدید)

شركت پتروشيمي ایلام در نظر دارد هگزان ضایعاتی و الیگومر خود را به شرح جدول ذیل و طبق مشخصات مندرج در اسناد مزایده در قالب مزایده عمومی بفروش برساند

 فروش هگزان ضایعاتی و الیگومر مطابق شرح و مشخصات مندرج در اسناد مزایده  (تجدید)
فروش اقلام مازاد تاسیسات موتور خانه مجتمع مسكوني شركت پتروشيمي ايلام

شركت پتروشيمي ایلام در نظر دارد اقلام مازاد تاسیسات موتور خانه مجتمع مسكوني خود را طبق مشخصات مندرج در اسناد مزایده در قالب مزایده عمومی بفروش برساند

فروش اقلام مازاد تاسیسات موتور خانه مجتمع مسكوني شركت پتروشيمي ايلام
فروش 500 تن محصول CFO

شرکت پتروشیمی ایلام در نظر دارد ۵۰۰ تن محصول تولیدی CFO خود را از طریق مزایده حضوری بر خط که در تاریخ 26/04/1401 ساعت 11 در بستر google meet به آدرس لینک https://meet.google.com/dqp-bnkz-sdm برگزار میگردد به خریداران حقیقی و حقوقی که بالاترین پیشنه...

فروش 500 تن محصول CFO
آگهی مزايده عمومی فروش 20 هزار تن محصول CFO

شركت پتروشيمي ایلام در نظر دارد حدود 20 هزار تن محصول CFO تولیدی خود را به شرح جدول ذیل در قالب مزایده عمومی بفروش برساند

آگهی مزايده عمومی فروش 20 هزار تن محصول CFO
آگهی مزايده عمومی فروش روغن کارکرده

شركت پتروشيمي ایلام در نظر دارد حدود 70,000 لیتر روغن کارکرده طی فرایند(تجهیزات، تاسیسات) به شرح جدول ذیل را در قالب مزایده عمومی بفروش برساند

آگهی مزايده عمومی فروش روغن کارکرده
فروش ضایعات آلومینیومی

شركت پتروشيمي ایلام در نظر دارد حدود 35 تن ضایعات آلومینیومی به شرح جدول ذیل را در قالب مزایده عمومی بفروش برساند

فروش ضایعات آلومینیومی
آگهی مزايده عمومی

شركت پتروشيمي ایلام در نظر دارد ضایعات پلاستیکی خود به شرح جدول ذیل را در قالب مزایده عمومی بفروش برساند

آگهی مزايده عمومی
فروش ضایعات پلیمری

شركت پتروشيمي ایلام در نظر دارد حدود 400 تن ضایعات پلیمری به شرح جدول ذیل را در قالب مزایده عمومی بفروش برساند

فروش ضایعات پلیمری
صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها